Reklama w Internecie – strony internetowe

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem mojej kultury, a w związku z tym odgrywa również bardzo istotną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ich możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.
Jej niebezpieczeństwo opiera się przede wszystkim na obietnicy lepszego życia i świata, łatwości dostępu do różnorodnych dóbr , a ponadto powszechności. Reklama stała się nieodłącznym elementem mediów, jednakże jej skuteczność zależy przede wszystkim od tego, ilu użytkowników ją zobaczy i zapamięta (e-marketing). Obecnie dlatego w dobie Internetu szczególnie dużą rolę odgrywają fachowo opracowane strony internetowe oraz dodatkowo interesujące, przyciągające uwagę odbiorców strony www. E-marketing jest teraz jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod reklamy, ponieważ nasza aktywność w wielkiej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, a w związku z tym reklama też musiała dopasować swoje sposoby oddziaływania (e-marketing). Reklama niejako otacza odbiorcę przy pomocy obrazu, dźwięku i literalnego sensu przekazu. Język reklamy jest więc zespołem zintegrowanych działań językowych i pozawerbalnych. Reklama, choć ma sprawiać wrażenie spontanicznej, jest uprzednio przygotowywana, a zatem także witryny internetowe muszą być efektem dokładnych, zaplanowanych działań, dzięki którym producent dotrze do odbiorcy i nawiąże z nim kontakt.

Więcej: konwersja.