Windykacja należności

W ciągu ostatnich lat można było odnotować znaczny wzrost dobrobytu. Jednak jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie mają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej powoduje że w obliczu najmniejszych trudności (np utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem dotyczy też wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na kilka sposobności (sprawdź windykacja). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki bowiem dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, aby ichniejszym wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy ale też firmy. W tym momencie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy priorytetowy wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, problemy posiada również cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja małych zadłużeń). Jednak spółki w większości sytuacji mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej okoliczności windykacja ma możliwość być bardzo utrudniona. By wejść na majątek wspólników i zarządu powinno się przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: windykacja należności.